top of page
Bratin_541_JPG.jpg

Jularps Gård

STALL & TRÄNING

STALL: Welcome

Jularps Gård Stall & Träning

Hästar har alltid varit en stor del av Jularps gård, redan 1920 då min fars gammelmorfar hade brukshästar i jord- och skogsbruket. 1974 byggdes det nuvarande stallet och bedrev avel av varmblodiga ridhästar och hade även egen hingststation. En av de hingstar som var aktiva var Bratin 541. Efter det har det bedrev en tid en seminstation och avel, samt hade ett försäljningstall.

Nu kommer min far och hans sambo att fortsätta driva gården vidare som stall och träningsanläggning.


Träning och fysisk aktivitet ligger de båda sedan länge väldigt varmt om hjärtat och därför vill vi erbjuda även människan en anpassad träning för att kunna bli bättre som ryttare.

Läs mer på deras hemsida 

STALL: About
bottom of page